Szolgáltatások

Elsődleges cél a munka világába történő reintegráció.

A közösségi szociális munka a hátrányos helyzetű egyének és családok segítésére, életkörülményein

A mélyszegénységben élők, nap mint nap, különböző stresszhelyzeteknek vannak kitéve, melyet nehez

Az esetmenedzserek a településrészen élők családi környezetében tett látogatások illetve a szociá